00017-6521.3.1-OR0200005/19 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

By | 15 lutego 2012

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury. zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury..

Skrócony opis operacji: „Operacja w ramach środka zawartego w Programie Operacyjnym „”Rybactwo i Morze”” jest Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury. zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury. Miejscem planowanej inwestycji jest Ośrodek Zarybieniowy Opławiec. ul. Opławiec 144. 85-469 Bydgoszcz. objęty nadzorem weterynaryjnym – nr identyfikacyjny: 04619201. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zrealizuje operację bez zaliczkowo/bez transzowo w jednym etapie podzielonym na trzy zadania składowe:1) wymiana wyeksploatowanych i uszkodzonych basenów do produkcji materiału zarybieniowego.2) wymiana wyeksploatowanego ogrodzenia ośrodka zarybieniowego Opławiec.3) zakup pojazdu samojezdnego. wyposażonego w urządzenie tnące w przedniej części pojazdu.Całkowity koszt realizacji operacji. będącej nową inwestycją wynosi netto 171577.85 zł. brutto 211041.42 zł..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211041.42.

Kwota Wkładu EFMR: 79140.53.

Kod Pocztowy: 85-023.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00017-6521.3.1-OR0200005/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja bazy warsztatowej i magazynowej Gospodarstwa Rybackiego sp. z o.o. w Mrągowie.

Skrócony opis operacji: Modernizacja budynku warsztatowo-garażowego oraz budowa wiaty magazynowej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 307829.23.

Kwota Wkładu EFMR: 115435.95.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.3.1-OR1400020/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup powietrzno-wodnej pompy ciepła dla ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcyostronosego w Grzmięcy.

Skrócony opis operacji: Operacja pn.Zakup układu powietrzno-wodnej pompy ciepła dla ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy dotyczy zakupu układu grzewczego do ogrzania wody produkcyjnej hodowli ryb w systemie recyrkulacyjnym w Ośrodku produkcji i wylęgu narybku jesiotra ostronosego w m.Grzmięcam gm. Zbiczno. pow. brodnicki.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 298000.

Kwota Wkładu EFMR: 111750.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00029-6521.3.2-OR0200002/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mętlewicz Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura w działaniu 2.5 rekompensaty wodnośrodowiskowe akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i pakiet 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 616110.

Kwota Wkładu EFMR: 462082.5.

Kod Pocztowy: 87-880.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.5-OR0200006/18.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa grójec, gmina kamień, agencja restrukturyzacji, siewnik poplonów własnej konstrukcji, notariusz barczewo, sp 2 środa wlkp, gmina gostynin bip, km 2 na ha, szopka bożonarodzeniowa poznań 2018, stale zamarznięta warstwa gruntu na obszarach polarnych, zus bystrzyca kłodzka, przecisk pod drogą pozwolenie, dyrektor kowr, bs ostrowiec św, paszport wniosek do pobrania, wniosek o udostępnienie danych osobowych, pn-hd 60364-7-701, poświadczenie bezpieczeństwa poufne, parysów…