00017-6523.2-SW0410018/18/19 „MARKO” s.c. Danuta Lewandowska. Marek Herbet

By | 23 października 2021

Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy oraz dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę i doposażenie kuchni oraz wzrost zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „MARKO” s.c. Danuta Lewandowska. Marek Herbet .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności firmy Usługi gastronomiczne „Makro” s.c. Danuta Lewandowska. Marek Herbet poprzez rozbudowę i doposażenie kuchni oraz wzrost zatrudnienia.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy oraz dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę i doposażenie kuchni oraz wzrost zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 93831.47.

Kwota Wkładu EFMR: 39080.45.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0410018/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tymeczko Igor.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i Pakiet 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46740.

Kwota Wkładu EFMR: 35055.

Kod Pocztowy: 66-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.5-OR0400044/18.grądy miejscowość, szkoła podstawowa kowale, arimr śrem, zespół szkół w birczy, 112 wyrzysk, knr cennik, notowania zbóż 2015, szkoła 110 łódź, podział zbóż, darowizna darowizny przed upływem 5 lat, symulacja pożaru, płyty korytkowe dachowe, rozpłucie pierwsze, sp1swidwin, planowane zmiany w karcie nauczyciela, bip ziebice, płaski stopień na zboczu doliny rzecznej, oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego…