00017-6526-DPT00030/18 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

By | 8 września 2019

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Refundacja kosztów umów zleceń zawartych od 1 grudnia 2015r. do 31 sierpnia 2018r..

Skrócony opis operacji: Umowy zlecenia zawarte przez MGMiŻŚ z osobami. które swoimi zadaniami wspierały pracowników Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020. zaangażowanych we wdrażanie Programu..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 343232.02.

Kwota Wkładu EFMR: 257424.01.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00017-6526-DPT00030/18.


Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łęcka Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie smażalni „Złota Rybka”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 159411.9.

Kwota Wkładu EFMR: 67749.25.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1310048/18.dodatek motywacyjny, wir kozienice, eryk józkowiak, stal rb500, milena sadurek marcin mikołajczyk, data rozpoczęcia działalności spółki z oo, płoniawy, art. 29 ust. 4, białoboki, ug ciechanów, beata góralska-załęska, alicja niepsuj, regon wypis, makropeptydy, zaliczki dopłat bezpośrednich 2017, janów złoty potok, szkola nr 10 gorzow wlkp…