00018-6521.3.1-OR0700017/19 Jasiński Krzysztof

By | 10 sierpnia 2018

Planowany cel operacji jaki stawia sobie wnioskodawca przystępując do realizacji projektu to zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Tak zdefiniowany cel wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez zakupy maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego w siedzibie gospodarstwa. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja parku maszynowego i utwardzanie placu manewrowego w Gospodarstwie Rybackim Krzysztofa Jasińskiego..

Skrócony opis operacji: Operacja polega na modernizacji gospodarstwa rybackiego Krzysztofa Jasińskiego poprzez zakupy inwestycyjne niezbędnego wyposażenia w postaci maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego w siedzibie gospodarstwa..

Cel operacji: Planowany cel operacji jaki stawia sobie wnioskodawca przystępując do realizacji projektu to zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Tak zdefiniowany cel wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez zakupy maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego w siedzibie gospodarstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 361701.94.

Kwota Wkładu EFMR: 135638.22.

Kod Pocztowy: 21-307.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.3.1-OR0700017/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grześkowiak Miłosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164758.5.

Kwota Wkładu EFMR: 123568.87.

Kod Pocztowy: 64-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00064-6521.5-OR1500056/18.


POL023401077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piech Patryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401077.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UST-99 przez 90 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 139500.

Kwota Wkładu EFMR: 69750.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00913-6520.10-OR1600001/19.armir praca, checiny pl, bip rymań, pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, kraj na m, e program, informacyjnych, adobe plany, wylewa, liliana wesołowska politechnika warszawska, e-wniosek, arimr iława, poznań geoportal, park pod dębami, królik wołoski, ptusza, imprezy województwo łódzkie 2019…