00018-6521.5-OR0700020/18 Łoziński Dariusz

By | 16 października 2015

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 –

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łoziński Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych w obiekcie hodowlanym „ZIELENIEC”.

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy obiektu hodowlanego „ZIELENIEC” położonego w województwie opolskim. powiecie namysłowskim. gminie Pokój. obręb Zieleniec. na działkach nr 341. 342. 343 oraz 48/6. W skład obiektu wchodzi 5 stawów o numerach 1.2.3.4.5 na łączną powierzchnię ogroblowaną 10.73 ha. W całym obiekcie prowadzona jest hodowla karpia oraz od 2017 roku amura białego z zachowaniem zasad dobrej praktyki rybackiej. Wnioskodawca w latach 2018-2022 zobowiązuje się realizować zobowiazania wykraczające poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej. o których mowa w paragrafie 23 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 28 lutego 2017.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41793.35.

Kwota Wkładu EFMR: 31345.01.

Kod Pocztowy: 46-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – .

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR0700020/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaszubowski Patryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10243.85.

Kwota Wkładu EFMR: 7682.88.

Kod Pocztowy: 62-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00079-6521.5-OR1500079/18.testy sprawnościowe wot, sławomir chmiel, agencja 64, biuro nieruchomości biznes plan, agencja nieruchomości rolnych w opolu, powiat opatowski, bydło na sprzedaż, inwentaryzacja pdf, truskawka buczek, grzegorz grzywacz, pkd 33.12.z, ustęp punkt paragraf, pieczątka wzór, szkoła podstawowa gąsocin, webinar online, zsp w sierakowicach, kowr olsztyn adres, ug ciężkowice, de minimis wyszukiwarka, urząd gminy wolin, chełmica mała, piramida zywienia dla dzieci, osadzenie parapetu, brony ciągnikowe, średnica prętów zbrojeniowych, ubezpieczenie upraw rolnych stawki, agencja nieruchomości rolnych opole przetargi…