00018-6523.2-SW0430001/19 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

By | 28 lutego 2011

Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo-historyczna wraz z klipem. promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury.

Skrócony opis operacji: Przygotowanie części merytorycznej publikacji. druk publikacji. produkcja klipu.

Cel operacji: Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53119.35.

Kwota Wkładu EFMR: 38378.35.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0430001/19.


Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru gminy Tychowo poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: placu zabaw. siłowni fitness. oraz boisk do piłki noznej i siatkówki w mieście Tychowo w 2018 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tychowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Tychowa.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na uzytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnościa rybacką.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru gminy Tychowo poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: placu zabaw. siłowni fitness. oraz boisk do piłki noznej i siatkówki w mieście Tychowo w 2018 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 201802.85.

Kwota Wkładu EFMR: 145802.2.

Kod Pocztowy: 78-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1610003/17.


Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo mieszkańców powiatu w imprezie ..Święto hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: POWIAT KONECKI .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Święto hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo mieszkańców powiatu w imprezie ..Święto hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92696.5.

Kwota Wkładu EFMR: 66973.2.

Kod Pocztowy: 26-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW1310036/18.kowr wniosek zbywcy, 05.11, kubatura brutto, program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy 8, elitarni online pl, łebcz mapa, umocnienie skarpy, bip miekinia, urząd skarbowy w pajęcznie, rejestr zabytków województwa pomorskiego, gwarant, kaźmierz wielkopolski, ustalenie linii brzegowej 2018, zsp bierutów e dziennik, wybory samorządowe 2018 mapa, uprawa uproszczona…