00018-6523.2-SW0910020/17/18 Gmina Bojanów

By | 4 czerwca 2017

Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę boiska do minigolfa w miejscowości Stany 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bojanów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę boiska do minigolfa w miejscowości Stany.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285129.98.

Kwota Wkładu EFMR: 169651.5.

Kod Pocztowy: 37-433.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0910020/17/18.


Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa..

Skrócony opis operacji: Gromadzenie danych na potrzeby zarządzania rybołówstwem zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. . zlecone Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Gdyni na podstawie umowy RYB/2/2014 oraz RYB/1/2015. Przedmiotem operacji jest zebranie. z zgromadzenie danych danych biologicznych. ekonomicznych. z rybołówstwa komercyjnego. rejsów badawczych. ekosystemów jak również koordynacja badań dla opisu i oceny sektora rybackiego..

Cel operacji: Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9592906.

Kwota Wkładu EFMR: 7674324.8.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.2 Gromadzeni.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00013-6522.1.1-OR0700008/18.kuzawka, umowa na wykonanie i montaż schodów, stolwit galewice, godzisław, arimr grubno, renta strukturalna 2018, przekrój drogi asfaltowej, rehau nochowo, oblicz wpisz działania o równych wynikach, niezwiązanych razem czy osobno, koperta symbol, secemin bip, zorganizowanie, arimr kościan, rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020…