00018-6523.2-SW1110036/17 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

By | 23 lutego 2021

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Studio zdrowia i urody FALA” – wygenerowanie nowej oferty turystycznej w oparciu o zabiegi w komorze hiperbarycznej i suche kąpiele w wyremontowanych i udostępnionych na ten cel pomieszczeniach w ośrodku FALA w Stegnie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 411458.91.

Kwota Wkładu EFMR: 139895.55.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1110036/17.


„Wybudowanie przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach. oznaczonych C – przy Alei Gwiazd. F- przy ul. Rybackiej i H- przy ul. Wesołej – 3 stałych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do zasilania 3 szt. pryszniców plażowych dwuramiennych z wo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Międzyzdroje .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych. w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: „Wybudowanie przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach. oznaczonych C – przy Alei Gwiazd. F- przy ul. Rybackiej i H- przy ul. Wesołej – 3 stałych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do zasilania 3 szt. pryszniców plażowych dwuramiennych z wo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 317496.92.

Kwota Wkładu EFMR: 186739.05.

Kod Pocztowy: 72-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00135-6523.2-SW1610377/19.


Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacka.

Cel operacji: Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229800.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 26-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1310043/18.


Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołóstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacka.

Cel operacji: Wspomaganie produkcji rolniczej poprzez utworzenie działalności usługowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229800.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 26-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1310043/18.


Wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia nowych produktów turystycznych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołyński Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie oferty Ośrodka Terapii Zajęciowej w Dankowie w zakresie rekreacji z uwzględnieniem tradycyjnych form odnowy i wypoczynku.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia nowych produktów turystycznych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 363126.84.

Kwota Wkładu EFMR: 123420.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0410016/18/19.gov rejestracja, opole powiat, firmy skupujące czosnek, dz.u. z 2011 nr 177 poz. 1054, urzad gminy sierakowice, kamery opoczno, marcel cisak ząbkowice śląskie, geoportal zielona góra, olaz, rolnik uprawia ziemniaki na powierzchni 20 ha, spory kompetencyjne kpa, program azotowy, +85 jaki kraj, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa siedlce, torfownia, książka kucharska dla dzieci pdf, refundacja okularów 2017…