00018-6523.4-SW1120015/17/18 Słowińska Grupa Rybacka

By | 19 grudnia 2016

sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 522678.25.

Kwota Wkładu EFMR: 422062.68.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.4-SW1120015/17/18.


Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zak 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach wspołpracy do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth.

Skrócony opis operacji: Organizacja wyjazdu RLGD Pojezierze Dobiegniewskie w ramach współpracy do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zak.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110500.

Kwota Wkładu EFMR: 89228.75.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0400002/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 273428.5.

Kwota Wkładu EFMR: 220792.6.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0810001/16.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku- w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: WSPARCIE BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA LGD ZAPEWNIAJĄCE SPRAWNĄ I EFEKTYWNĄ PRACĘ LGD W TYM SPRAWNE FUNKCJONOWANIE BIURA LGD ORAZ DOSKONALENIE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI LSR ORAZ ANIMOWANIA LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2017 roku- w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 168581.84.

Kwota Wkładu EFMR: 136129.2.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.4-SW0910002/16.gmina polajewo, gpd agency opinie, bip krotoszyce, arimr zazielenienie 2018, dzierzkowa, tomasz grzelewski wiek, premia, pensum wicedyrektora szkoły, luboradów, wymiana dowodu osobistego cena, radosław musiał, opony indeksy, okres wzor, grunty rolne cena, interpretacja przepisów prawa podatkowego…