00018-6524.4-OR1600003/18/19 Polryb Sp. z o.o

By | 20 października 2011

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polryb Sp. z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego oraz maszyn i urządzeń do Polryb Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zostaną zakupione następujące maszyny. urządzenia i środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego: specjalistyczny zestaw chłodniczy o ład. 24 t. (2 szt.). samochód do 3.5 t z agregatem chłodniczym. maszyna do patroszenia palii. basenopalety do ryb (120 szt.). mobilna wywrotnica do basenoplaet. panele fotowoltaiczne. linia do patroszenia i nastrzykiwania makreli oraz akumulatorowy wózek unoszący..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2573570.64.

Kwota Wkładu EFMR: 965088.99.

Kod Pocztowy: 75-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00018-6524.4-OR1600003/18/19.


Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie i publikacja relacji członków rybackich rodzin wypędzonych wiosną 1945 r. z Półwyspu Helskiego..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24500.

Kwota Wkładu EFMR: 16660.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00109-6523.2-SW1110226/18.


Różnicowanie działalności gospodarczej armatora statków rybackich – Andrzeja Kopacza. poprzez budowę ośmiu budynków usług turystycznych oraz utworzenie miejsca pracy w sezonie letnim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynków usług turystycznych w miejscowości Bobolin..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej armatora statków rybackich – Andrzeja Kopacza. poprzez budowę ośmiu budynków usług turystycznych oraz utworzenie miejsca pracy w sezonie letnim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 805063.57.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00096-6523.2-SW1610118/18.


Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieleziński Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą celem rozwinięcia działalności turystycznej w obszarze Doliny Baryczy bazującej na rybackim potencjale obszaru.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gosp.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 548175.

Kwota Wkładu EFMR: 186308.95.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0110014/19.


Rozwój działalności poprzez inwestycje w infrastrukturę zaplecza gastronomicznego. prowadzące do powiększenia przestrzeni magazynowej. zmniejszenia zużycia energii oraz zatrudnieniu dwóch nowych osób na 1.5 etatu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wąsowicz Magdalena Aleksandra.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycja w rozwój działalności gastronomicznej w Mielnie..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Rozwój działalności poprzez inwestycje w infrastrukturę zaplecza gastronomicznego. prowadzące do powiększenia przestrzeni magazynowej. zmniejszenia zużycia energii oraz zatrudnieniu dwóch nowych osób na 1.5 etatu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75000.

Kwota Wkładu EFMR: 28687.5.

Kod Pocztowy: 76-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00187-6523.2-SW1610297/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup pieca cukierniczego i samochodu dostawczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zenon Przybył. Ryszard Świerkowski Piekarnia Zenard S.C. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Zakup samochodu Fiata Ducato Furgon oraz zakup pieca cukierniczego GT 1200.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup pieca cukierniczego i samochodu dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 111115.3.

Kwota Wkładu EFMR: 46279.1.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0410013/17.grobice, dzierozniow, nowa sprzedaz, ustronie morskie wiadomości, przedmieście dubieckie, ulepszanie, podział ziemi rolnej, peru informacje, powierzchnia ogólna, czy pape termozgrzewalna mozna klasc na zimno, bolesławiec urząd miasta, gaz ze zbiornika, efrg arimr, kowr przetargi na ziemie, jerzy machejek, drukarnia lubliniec, strefa śniegowa, dopi…