00018-6526-DPT00005/19 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

By | 20 marca 2020

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty organizacyjne Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. w tym refundacja kosztów delegacji pracowników Instytucji Zarządzającej oraz członków KM za lata 2015 – 2019..

Skrócony opis operacji: Koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140225.27.

Kwota Wkładu EFMR: 105168.95.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00018-6526-DPT00005/19.


Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24999.75.

Kwota Wkładu EFMR: 20186.65.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.3-SW1600006/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: LAGUNA Ustarbowski Tadeusz. Rekowski Sylwester Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu specjalistycznego w celu poprawy warunków transportu surowca rybnego produktów rybnych przetwarzanych w zakładzie przetwórstwa ryb LAGUNA Sp. J. w Łebczu.

Skrócony opis operacji: 4 samochody dostawcze.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 381990.

Kwota Wkładu EFMR: 140805.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1100012/17/18.


Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Smażone specjały”. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej. polegającej na wytworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów rybnych..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 207978.28.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00136-6523.2-SW1110230/18.


Podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie dodatkowo dwóch osób – urozmaicenie oferty lokali gastronomicznych o dania fast-food i dania rybne 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborowska Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych. przy wykorzystaniu atutu bliskości Jezior Raduńskich.

Skrócony opis operacji: zakup dwóch przyczep gastronomicznych wraz z wyposażeniem gastronomicznym.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie dodatkowo dwóch osób – urozmaicenie oferty lokali gastronomicznych o dania fast-food i dania rybne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 97348.79.

Kwota Wkładu EFMR: 36862.8.

Kod Pocztowy: 83-323.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1110002/17.ug buczek, purzec, skup słomy konopnej, podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów gminy praca dyplomowa, urząd miasta elbląg przetargi, aktualną cena pszenicy, arimr kępno, miasta województwa podkarpackiego, umorzenie srodkow trwalych, oświadczenie notarialne, normatywne odległości uzbrojenia podziemnego, bip chojnów, łęczyca miasto, swiętokrzyskie, integra 64 schemat połączeń, ug zakrzew, za niedlugo czy niedługo, narybek karpia zachodniopomorskie, łomża gmina…