00018-6526-DPT00005/19 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2016-01-01

By | 15 lutego 2021

2016-01-01 65977.2 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01.

Nazwa operacji: 2018-06-01.

Skrócony opis operacji: 87969.6.

Cel operacji: 65977.2.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna.

Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Kod Pocztowy: 7.01.2021.

Państwo: 00010-6526-DPT00008/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00018-6526-DPT00005/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU SŁAWEX s.c. Sławomir Zwierzyński. Andrzej Janowicz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez realizację kompleksowej strategii rozwoju.

Skrócony opis operacji: zakup 4 samochodów i wózka widłowego.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 621124.83.

Kwota Wkładu EFMR: 218401.87.

Kod Pocztowy: 18-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1000001/17/18.


Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzbogacenie gospodarstwa akwakultury w monitoring z siecią światłowodową w pomieszczenie monitoringu oraz stworzenie nadzoru na odległość.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja zatrudnienia poprzez wykonanie instalacji systemu monitoringu. stworzenie punktu monitoringu oraz nadzoru na odległość.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63362.

Kwota Wkładu EFMR: 25500.

Kod Pocztowy: 89-642.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00200-6523.2-SW1110364/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb.

Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap – urządzenia do mydła. czajnik. kosz na noże. kuchenka mikrofalowe. myjka do butów. kurtyna pow. nadziewarka próżniowa. piec. regały umywalki. wagi. wytwornice lodu. komora wędzarniczo. paletyzatel.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2996660.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1088798.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1400006/17/18.


Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej spełniającej funkcje edukacyjne. promujące obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej w celu promocji zasobów obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej spełniającej funkcje edukacyjne. promujące obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89219.

Kwota Wkładu EFMR: 63747.45.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1210095/18.koszenie rzepaku, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa w warszawie, przydomowa oczyszczalnia ścieków projekt, hodowla kóz dopłaty, agencje nieruchomości otwock, poznań wolsztyn, zdrowo i kolorowo białystok, zbigniew tymuła, krokwie 8×16 cena, wysypisko śmieci balin, mka świecie, wiadomości interia strona gł, chruślin, żołynia…