00019-6523.2-SW0110010/19 Bienias Jacek

By | 16 stycznia 2014

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bienias Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smażalnia Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w.

Cel operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64875.97.

Kwota Wkładu EFMR: 27571.45.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0110010/19.


Celem operacji jest wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach..

Skrócony opis operacji: Środki finansowe ujęte w budżecie Jednostki na 2016 r. w ramach dofinansowania kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z wykonywaniem wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji wykorzystuje się w formie dodatków do wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi w dwóch etapach uzależnionych od uruchomienia ww. środków. Etap I okres 01.07.2016 r. i do 30.09.2016 r. dotyczy 21 pracowników. Etap II okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. i dotyczy 20 pracowników..

Cel operacji: Celem operacji jest wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 389614.

Kwota Wkładu EFMR: 350652.6.

Kod Pocztowy: 70-506.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3..

Numer Umowy: 00006-6522.1.1-OR1600002/18.


Wspieranie monitorowania . kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Skrócony opis operacji: Dostawa dla PSR w Poznaniu innych środków kontroli:1/środków transportu-3specjalistycznych samochodów terenowych. 2/urządzeń służących teledetekcji -7 lornetek termowizyjnych.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania . kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 623000.

Kwota Wkładu EFMR: 560700.

Kod Pocztowy: 61-713.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR1500001/18.cmentarz zachodni szczecin, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa konin, przedszkole czempiń, pkd 43.22 z, andrzej olechowski irena olechowska, sześdziesiąt, nowa wieś kraków, kołczygłówki, miejska biblioteka publiczna w łańcucie, przychodnia bierutów, przedszkole ługuś, beszyce, matki pszczele krosno, www.arimr.gov.pl irz, osp sucha, sas infolinia, bydło polskie czerwone, 4/5, delegatura leszno, kowr pruszcz gdański, wodociągi koziegłowy…