00019-6523.2-SW1110052/17 Powiat Nowodworski

By | 29 marca 2013

Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w powiecie nowodworskim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Nowodworski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie.

Skrócony opis operacji: rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej.

Cel operacji: Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w powiecie nowodworskim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 420634.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1110052/17.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawelczyk Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89507.5.

Kwota Wkładu EFMR: 33475.55.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1110187/18.


Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kosakowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach-zadanie budżetowe „Skanen w Mechelinkach”- budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 496415.42.

Kwota Wkładu EFMR: 217721.46.

Kod Pocztowy: 81-198.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1110092/17/18.


Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty szkoleniowo wypoczynkowej Hotelu Krynica Morska.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez zakup sprzętu wodnego i utrzymanie istniejącego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 104987.02.

Kwota Wkładu EFMR: 44619.48.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00253-6523.2-SW1110379/18/19.tartak poddębice, leżajsk urząd miasta, opłata za wpis do ceidg, studzienki wodomierzowe, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dotacje, kandydaci do sejmu 2019 podkarpackie, czasowy meldunek, tel plus, sześć set, indeksy na oponach, kołbuck, bazy związku, kowal małopolska, sprzedaż działki rolnej, państwa na r, rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, ratyn, celinowo, pl 2014…