00019-6523.2-SW1210027/17 Gmina Jaworze

By | 13 listopada 2016

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz stworzenie miejsca pracy poprzez rozbudowę budynku zaplecza spotrowego oraz budowę wiaty grillowej. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną przyczyni się do poprawy harmonii społecznej oraz warunków ż 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jaworze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz stworzenie miejsca pracy poprzez rozbudowę budynku zaplecza spotrowego oraz budowę wiaty grillowej. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną przyczyni się do poprawy harmonii społecznej oraz warunków ż.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 505365.27.

Kwota Wkładu EFMR: 254986.4.

Kod Pocztowy: 43-384.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1210027/17.


Celem operacji jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. który zrealizowany będzie dzięki rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biuro Usługowo-Handlowe ..MIRAGE” Mirosław Szyszko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Holiday bez barier -przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych..

Skrócony opis operacji: Stan zerowy. stan surowy. dach. stolarka okienna i drzwiowa. instalacja sanitarna oraz wodno-kanalizacyjna. instalacja elektryczna. winda. elewacja oraz prace wykończeniowe. elewacja. tynki. okładziny wewnętrzne oraz malowanie. podłogi i posadzki. element.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. który zrealizowany będzie dzięki rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1064088.03.

Kwota Wkładu EFMR: 191249.15.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1010009/17/18.notatka służbowa z rozmowy telefonicznej, oglosz, 99 100 łęczyca, wymiana dowodu rejestracyjnego gdańsk, bank pocztowy regon, sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem 5 lat 2018, urząd gminy tychowo, częstochowa nieruchomości, strzelczyk prabuty, siwianka, arimr wniosek, opolski, wnioski o dopłaty 2020 do kiedy, anr gorzów, instrukcja obsługi toksycznych ludzi chomikuj, żniatyn…