00019-6523.2-SW1510014/17/18 ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „HANIA” HANNA KUBACKA Hanna

By | 30 grudnia 2019

Utworzenie na obszarze działania LGD 3 miejsc pracy niezwiązanych z sektorem rybackim oraz rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku restauracji o część hotelową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „HANIA” HANNA KUBACKA Hanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku restauracji o część hotelową.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: Utworzenie na obszarze działania LGD 3 miejsc pracy niezwiązanych z sektorem rybackim oraz rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku restauracji o część hotelową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 365852.64.

Kwota Wkładu EFMR: 149474.2.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW1510014/17/18.


Poprawa bezpieczeństwa i warunków do uprawiania turystyki wodnej na akwenach na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przez przeciwdziałanie kłusownictwu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE WODNE SIR EDWARD`S .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sir Edward’s przeciw kłusownictwu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków do uprawiania turystyki wodnej na akwenach na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” przez przeciwdziałanie kłusownictwu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 227445.45.

Kwota Wkładu EFMR: 158950.

Kod Pocztowy: 78-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00172-6523.2-SW1610260/18/19.


uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego w zakresie diabetologii z miejscami noclegowymi w miejscowości Gudzisz 78 gmina Boleszkowice oraz zatrudnienie 2 osób. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sulik Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego z miejscami noclegowymi w zakresie diabetologii w miejscowości Gudzisz gmina Boleszkowice.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego w zakresie diabetologii z miejscami noclegowymi w miejscowości Gudzisz 78 gmina Boleszkowice oraz zatrudnienie 2 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 879349.31.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 71-696.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00263-6523.2-SW1610357/19.sp zalasewo dziennik elektroniczny, charbielin, virginia tytoń, tonsmeier pyskowice, pajeczno praca, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa tarnów, dendromal, sadykierz, prow 2014-20, pustkowo sanatorium zus ul. słoneczna 25, leski, rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości tekst jednolity 2019, wykształcenie rolnicze, bieliny gmina, sławomir grzela, wałowanie trawy, suszenie tytoniu, studnia telekomunikacyjna, zielony wiatraczek, uczynić, dukla 112, technika orki pługiem obrotowym, art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…