00019-6526-DPT00014/18 Samorząd Województwa Mazowieckiego

By | 9 lipca 2011

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia i szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY – 2016 r. – I półrocze 2018 r..

Skrócony opis operacji: Realizacja zadań związanych z wdrażaniem programu. która wymagać będzie od Instytucji Pośredniczącej zaangażowania środków na zatrudnienie odpowiednio przygotowanej merytorycznie kadry – wynagrordzenia oraz szkolenia pracowników..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1413956.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1060467.17.

Kod Pocztowy: 03-719.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00019-6526-DPT00014/18.


„Poprawa organizacji rynku produktów rybołóstwa i akwakultury” 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa organizacji rynku karpia poprzez przygotowanie i wdrożenie planu produkcji i obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp.

Skrócony opis operacji: 1.a Plan produkcji i obrotu na rok 20171.Przygotowanie planu produkcji i obrotu2.Wdrożenie planu produkcji i obrotu1.b Plan produkcji i obrotu na rok 20181.Przygotowanie planu produkcji i obrotu2.Wdrożenie planu produkcji i obrotu.

Cel operacji: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołóstwa i akwakultury”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2409227.38.

Kwota Wkładu EFMR: 1355190.39.

Kod Pocztowy: 30-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.1-OR0600001/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59716.13.

Kwota Wkładu EFMR: 45682.84.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0210002/16.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Etap 1. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2016 roku.Etap 2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 roku.Etap 3. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 i 2018 roku..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39661.12.

Kwota Wkładu EFMR: 29745.84.

Kod Pocztowy: 50-411.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00033-6526-DPT0003.


Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Smażone specjały”. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej. polegającej na wytworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów rybnych..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 207978.28.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00136-6523.2-SW1110230/18.pkd pośrednictwo w sprzedaży, arimr sieradz, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa bydgoszcz, słupsk województwo, szkoła racot, centrum personalizacji danych mswia, oddział mc, decyzja nakazująca przyłączenie do sieci wzór, czestochow, wypłata dopłat bezpośrednich 2019, ławy fundamentowe żelbetowe, życzenia z okazji absolutorium, program azotanowy 2019, www.arimr.gov.pl, stawka zaszeregowania, 180 dni od daty, strefy energetyczne wiatru w polsce, agnieszka muzyk…