00020-6521.5-OR1600033/18 Wolny Krystian

By | 16 sierpnia 2020

Prom 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolny Krystian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uzyskanie dotacji na rozwój i wsparcie stosowania praktyk przyjaznych środowisku w hodowli karpia.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 i 2 wymóg 2.1 przez zachowanie rocznego całkowitego przyrostu masy ryb poniżej 1500 szt/ha pow. ogroblowanej oraz wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości grobli na szerokości nie mniejszej niż 1 m dwa razy w sezonie do dnia 15 września. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpia. Obiekt hodowlany zlokalizowany jest na działce 73/1 położonej w gminie Turawa. województwo opolskie. powiat opolski. obręb 0138-Turawa. na ścianie lasu. Składa się z 4 stawów. w których produkuje się głównie karpie oraz dodatkowo cenne gatunki ryb takie jak: lin. sandacz. amur biały. Na wszystkich stawach będzie realizowany pakiet 1 i pakiet 2 wymóg 2.1. Na obiekcie hodowlanym będą realizowane zasady dobrej produkcji rybackiej – prowadzenie księgi stawowej. terminowe składanie sprawozdań..

Cel operacji: Prom.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6458.23.

Kwota Wkładu EFMR: 4843.67.

Kod Pocztowy: 73-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00020-6521.5-OR1600033/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roj Leszek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 760381.9.

Kwota Wkładu EFMR: 570286.42.

Kod Pocztowy: 63-524.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00070-6521.5-OR1500006/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smogorzewski Wiesław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja działań wodno-środowiskowych w zakresie pakietu podstawowego oraz produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb w Obiekcie Stawowym Topórek..

Skrócony opis operacji: Realizacja działań wodno-środowiskowych w zakresie pakietu podstawowego oraz produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb w Obiekcie Stawowym Topórek..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 714266.

Kwota Wkładu EFMR: 535699.5.

Kod Pocztowy: 21-307.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00063-6521.5-OR0700032/18.strzałkowa, acrobat reader x, komitet wyborczy polskie stronnictwo ludowe, plan bioz pdf, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa poznań, definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatkowych, wybory do samorządu terytorialnego, cechy klimatu morskiego, hektar przeliczeniowy 2018/2019, kowr olsztyn kontakt, skrzynka elektryczna schemat, fabian duda, spadek napięcia na kablu, netto morzyczyn, farmer gazeta, pogotowie chirurgiczne, bank spoldzielczy w lipce, jania góra, dąbrówka bytowska, ']…