00020-6523.2-SW0110019/17/18 Powiat Ostrowski

By | 3 stycznia 2022

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku turystycznym w m. Janków Przygodzki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Ostrowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc. dł. ok. 900 m- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami infomrastruktury turystycznej.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku turystycznym w m. Janków Przygodzki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 488750.32.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0110019/17/18.


Celem operacji jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy PHU Mechanika poprzez wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów oraz zahamowanie postępującego bezrobocia na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z grup d 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Modzelewski Witold Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy PHU Mechanika poprzez wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów oraz zahamowanie postępującego bezrobocia na obszarze LGD Zalew Zegrzyński poprzez stworzenie nowych miejsc pracy dla osób z grup d.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 281938.88.

Kwota Wkładu EFMR: 95772.05.

Kod Pocztowy: 05-123.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0710004/17/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIASTO i GMINA JABŁONOWO POMORSKIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw. siłowni zewnętrznej. boiska sportowego oraz toalety.sceny i parkingu ze zjazdem.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 341979.17.

Kwota Wkładu EFMR: 241382.15.

Kod Pocztowy: 87-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW0210052/18.domena kabaretu krzyżówka, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa łódź, budowa przepustu na rowie, cukier giełda, karta do głosowania na prezydenta, pp warszawa w101, działalność nierejestrowana rachunek wzór, oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby 9350 jeżeli największy z nich wynosi 17, tyniecka 18, www arimr gov pl wnioski, dorota marszałek, arimr giżycko, temperówka elektryczna 220v, skójka perłorodna, www arr gov pl, mzs nr 2 krosno, 140/3, rypin kujawsko pomorskie, gcksit radków…