00020-6523.2-SW0710025/17/18 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

By | 10 marca 2012

Celem operacji jest wsparcie rozwoju sektora turystycznego i rybackiego z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję lokalnych instytucji działających w tej branży oraz rozwój oferowanych przez nie produktów. przy wyko 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej..

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Celem operacji jest wsparcie rozwoju sektora turystycznego i rybackiego z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję lokalnych instytucji działających w tej branży oraz rozwój oferowanych przez nie produktów. przy wyko.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352941.

Kwota Wkładu EFMR: 254999.15.

Kod Pocztowy: 05-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0710025/17/18.


Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objetego LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Święto Siei – piknik rodzinny.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybactwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objetego LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29411.77.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1030040/17.


poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67116.39.

Kwota Wkładu EFMR: 25101.35.

Kod Pocztowy: 89-650.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00245-6523.2-SW1110355/18/19.głębosz do c 360, akt założycielski, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, wynagrodzenie nauczycieli za czas zawieszenia zajęć, 28-313 imielno, prow 2014-20, korytowanie, numer producenta, kowr częstochowa, szkoła podstawowa nr 4 łańcut, widzow, zgrabiarka 7 gwiazdowa dane techniczne, piaseczno paszport, gmina szczaniec, szczurowa brzesko, www arimr gov pl wnioski, 1 km 2 ile to ha, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego wzór doc 2018, przewidziany, kowalewo pomorskie bip, rejestracja ro, czarny kierz, rejestracja zwierząt, ug jabłonna lubelskie…