00020-6523.2-SW1010008/17/18 WIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 29 kwietnia 2014

Rozwój działalności gospodarczej WIP Sp. z o.o.. dzięki któremu będzie możliwy wzrost uzyskiwanych przychodów z tej działalności. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przez WIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej WIP Sp. z o.o.. dzięki któremu będzie możliwy wzrost uzyskiwanych przychodów z tej działalności..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 294885.11.

Kwota Wkładu EFMR: 97754.25.

Kod Pocztowy: 16-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW1010008/17/18.


Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi – I etap.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220000.3.

Kwota Wkładu EFMR: 158950.

Kod Pocztowy: 43-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1210058/18.


Propagowanie dziedzictwa kulturowego akwakultury na obszarach rybackich poprzez utworzenie szlaku karpia. promocję i zarządzenia w ramach współpracy i wymianę doświadczeń z partnerem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury turystycznej oraz stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Doliny Karpia propagujących dziedzictwo kulturowe na obszarze rybackim Doliny Karpia.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego akwakultury na obszarach rybackich poprzez utworzenie szlaku karpia. promocję i zarządzenia w ramach współpracy i wymianę doświadczeń z partnerem.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 131175.

Kwota Wkładu EFMR: 100363.75.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0600002/17/18.dożynki w częstochowie 2018, skup warzyw ceny, kowr łódź, opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym, składki działalność gospodarcza, protokół przekazania książek wzór, lgd elbląg, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa białystok, policja w rzeszowie, tp 7, wniosek suszowy 2019 wzór, szkoła podstawowa w słobódce, wniosek o założenie działalności gospodarczej 2018, arimr mońki, praca jarocin ogłoszenia, gęborys kamienna góra, art 20 karty nauczyciela odprawa, idom wrocław…