00020-6523.2-SW1310022/18 Gmina Radków

By | 17 lutego 2015

Utworzenie placu zabaw w Radkowie na użytek publiczny 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radkowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie placu zabaw w Radkowie na użytek publiczny.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 54069.95.

Kwota Wkładu EFMR: 39065.15.

Kod Pocztowy: 29-135.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW1310022/18.


Celem operacji jest wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach..

Skrócony opis operacji: Środki finansowe ujęte w budżecie Jednostki na 2016 r. w ramach dofinansowania kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z wykonywaniem wzmocnionej kontroli stad podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji wykorzystuje się w formie dodatków do wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi w dwóch etapach uzależnionych od uruchomienia ww. środków. Etap I okres 01.07.2016 r. i do 30.09.2016 r. dotyczy 21 pracowników. Etap II okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. i dotyczy 20 pracowników..

Cel operacji: Celem operacji jest wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 389614.

Kwota Wkładu EFMR: 350652.6.

Kod Pocztowy: 70-506.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3..

Numer Umowy: 00006-6522.1.1-OR1600002/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chojnice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzesz budowę zjeżdżalni dwutorowej z wannami hamowanymi na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599010.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00138-6523.2-SW1110279/18.


Powstanie całorocznego obiektu poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Gminy Cedry Wielkie oraz turystom 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie centrum kultury rybackiej w miejscowości Cedry Małe.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Powstanie całorocznego obiektu poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Gminy Cedry Wielkie oraz turystom.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 904809.84.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1110048/17.


Operacja ma na celu rozwój infrastruktury wodnej gminy Przelewice poprzez zagospodarowanie jeziora Płoń w nowoczesny element infrastruktury tj. pomost pływający o długości do 25mb. który przyczyni się do wzrostu potencjału i atrakcyjności turystycznej gmi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przelewice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego do celów rekreacyjnych na jeziorze Płoń w m. Żuków.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Operacja ma na celu rozwój infrastruktury wodnej gminy Przelewice poprzez zagospodarowanie jeziora Płoń w nowoczesny element infrastruktury tj. pomost pływający o długości do 25mb. który przyczyni się do wzrostu potencjału i atrakcyjności turystycznej gmi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 65234.55.

Kwota Wkładu EFMR: 47131.65.

Kod Pocztowy: 74-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00266-6523.2-SW1610404/19.


Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przodkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z siłownią zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych w Pomieczynie.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 646420.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-304.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1110168/18.kryt, urząd stanu cywilnego barlinek, wioletta jabłońska, gis srem, grabowo stargard, tablica rozdzielcza elektryczna, półkole przed polem karnym, suszowe 2019 forum, spożycie mięsa w polsce 2018, wzór wniosku o wymianę pieca, urzad miasta i gminy kazimierza wielka, nowiny wielkie, staroprzygodzka, ug lipnica…