00021-6521.5-OR1400044/18 Hołdyński Krzysztof

By | 10 października 2014

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołdyński Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Wilkasy.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Wilkasy.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88728.1.

Kwota Wkładu EFMR: 66546.07.

Kod Pocztowy: 19-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00021-6521.5-OR1400044/18.


Promowanie akwakultury na wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Białek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na stawach jeden i dwa obiektu Skokowa.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb w ramach zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej realizowane w ramach działania 2.5 (pakiet 1 – podstawowy i pakiet 2 – rozszerzony) w okresie 5 lat od 01.01.2018r. do 31.12.2022 na stawach Jeden. Dwa obiektu Skokowa o łącznej powierzchni 9.54ha..

Cel operacji: Promowanie akwakultury na wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36242.06.

Kwota Wkładu EFMR: 27181.54.

Kod Pocztowy: 63-900.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.5-OR0100050/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzych Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do stawów nr 3.4.5 w miejscowości Mieronice.

Skrócony opis operacji: Budowa rurociągu umożliwiającego indywidualny dopływ wody do stawów 3.4.5 w Mieronicach. Rurociąg zastąpi dotychczasowy system paciorkowy. co zasadniczo wpłynie na dobrostan i zdrowotność ryb..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 146424.66.

Kwota Wkładu EFMR: 54909.24.

Kod Pocztowy: 28-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.1-OR1300015/17/18.


podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżmnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działaności gospodarczej w zakresie obsługi przystani morskiej w Jarosławcu.

Skrócony opis operacji: zakup ciągnika w celu komercyjnej obsługi przystani rybackiej.

Cel operacji: podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżmnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 136000.

Kwota Wkładu EFMR: 62730.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów.

kod działania: 1.08.2021.

Numer Umowy: 00029-6520.8-OR1600039/17.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycja produkcyjna w akwakulturę poprzez modernizację ośrodka. zakup urządzeń oraz specjalistycznego transportu w Gospodarstwie Rybackim Żytelkowo Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Przygotowanie obiektów istniejących do montażu urządzeń do czyszczenia i natleniania wody do produkcji ryb oraz zakup natleniaczy. urządzeń do czyszczenia i natleniania wody. ciągnika rolniczego oraz skrzyni załadunkowej..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1802730.46.

Kwota Wkładu EFMR: 676023.92.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.3.1-OR1600029/17/18.aktualnosci rolnicze, urząd skarbowy nabór, www arimr.gov.pl dla-beneficjenta wnioski.html, ilość osób uprawnionych do głosowania, sąd rejonowy w chełmie wydział cywilny, telefony do 1500 zł 2019, projekt elektryczny, łoza, protokół oględzin miejsca, co to jest natura, bukow, ewa morawska sochacka, nieruchomosci kielce, książka telefoniczna pdf, skałągi…