00021-6523.2-SW0110018/17/18 Raftowicz Jan Krzysztof

By | 22 lutego 2020

Wykorzystanie atutów środowiska na rzecz utrzymania miejsc pracy i rozwoju oferty gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej poprzez regulowanie ruchu turystycznego. powstanie ścieżki przyrodniczej oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negaty 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja ścieżki edukacyjnej oraz utworzenie na wiacie użytkowej nad parkingiem instalacji fotowoltaicznej wraz z udostępnieniem przez terminal do ładowania. zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska na rzecz utrzymania miejsc pracy i rozwoju oferty gospodarstwa rybackiego w Rudzie Żmigrodzkiej poprzez regulowanie ruchu turystycznego. powstanie ścieżki przyrodniczej oraz podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negaty.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 542436.53.

Kwota Wkładu EFMR: 219735.2.

Kod Pocztowy: 55-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0110018/17/18.


Wzrost potencjału produkcyjnego i usługowego firmy Radbur poprzez zakup nowej maszyny 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Radbur Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego urządzenia na potrzeby zwiększenia potencjału produkcyjnego firmy.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: Wzrost potencjału produkcyjnego i usługowego firmy Radbur poprzez zakup nowej maszyny.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 175000.

Kwota Wkładu EFMR: 54180.66.

Kod Pocztowy: 83-314.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00107-6523.2-SW1110219/18.p1-rs/lzv/f, opole namysłów, pkd montaż mebli, jarociński, program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, dolnoslaski, tablo wzory do pobrania, osp łask, www arimr gov pl dopłaty bezpośrednie, www groszek pl, kobylin borzymy, urząd gminy sulmierzyce, śmigiel, kościański, wielkopolskie, atlas stopter, hodowla tych zwierząt jest stosunkowo wysoko opłacalna, protokół odbioru wykonanych robót, zielononóżki, kielce kazimierza wielka…