00021-6523.2-SW0210002/17/18 Gmina Więcbork

By | 18 lutego 2016

Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę mola wraz z pomostem pływającym przy promenadzie w Więcborku oraz fontanny pływającej i infrastruktury towarzyszącej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Więcbork .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa mola przy promenadzie. fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem. stojaków na rowery. lunety widokowej. koszy na odpady zmieszane.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę mola wraz z pomostem pływającym przy promenadzie w Więcborku oraz fontanny pływającej i infrastruktury towarzyszącej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 765551.5.

Kwota Wkładu EFMR: 216363.25.

Kod Pocztowy: 89-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0210002/17/18.


„Wybudowanie przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach. oznaczonych C – przy Alei Gwiazd. F- przy ul. Rybackiej i H- przy ul. Wesołej – 3 stałych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do zasilania 3 szt. pryszniców plażowych dwuramiennych z wo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Międzyzdroje .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych. w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach”.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: „Wybudowanie przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach. oznaczonych C – przy Alei Gwiazd. F- przy ul. Rybackiej i H- przy ul. Wesołej – 3 stałych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do zasilania 3 szt. pryszniców plażowych dwuramiennych z wo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 317496.92.

Kwota Wkładu EFMR: 186739.05.

Kod Pocztowy: 72-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00135-6523.2-SW1610377/19.


Celem operacji jest wzrost przedsiębiorczości wśród ludności obszaru LSR poprzez otwarcie nowego punktu gastronomicznego oraz utworzenie nowych 6 miejsc pracy i zatrudnianie ludzi z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia – co przekłada się na 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawęcka Magdalena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności obszaru LSR poprzez otwarcie restauracji rybnej i zatrudnienie pracowników z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost przedsiębiorczości wśród ludności obszaru LSR poprzez otwarcie nowego punktu gastronomicznego oraz utworzenie nowych 6 miejsc pracy i zatrudnianie ludzi z grup poniżej 40 roku życia i powyżej 50 roku życia – co przekłada się na .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155866.74.

Kwota Wkładu EFMR: 66243.05.

Kod Pocztowy: 72-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1610031/17.


Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dziemiany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187004.01.

Kwota Wkładu EFMR: 114750.

Kod Pocztowy: 83-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00260-6523.2-SW1110419/18/19.kowr olsztyn przetargi, konferencje dolnośląskie, agencje ubezpieczeniowe, platforma ewnioski, paweł bomba, gmina bobrowniki kujawsko-pomorskie, runowo, e wniosek, ochrona środowiska gdańsk, kowr wrocław kontakt, identyfikator gminy szczecin, działka rolna cena, psychotesty do wojska, kolonie 2017 lublin, elektrownia wodna schemat, chrzanów, chrzanowski, małopolskie, izabela wnuczek mazurek, dni szczecinka 2018, numery działek mapa satelitarna, wejman puławy…