00021-6523.2-SW1210021/17/18 Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów

By | 31 lipca 2017

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy poprzez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa „Rybaczówki” jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy poprzez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 307892.73.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1210021/17/18.


Nawiązaniewspółpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjzadów studyjnych..

Skrócony opis operacji: Działania w zakresie współpracy.

Cel operacji: Nawiązaniewspółpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 93162.22.

Kwota Wkładu EFMR: 68000.

Kod Pocztowy: 21-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.3-SW0310087/18/19.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2018, 93,7, weksylia, gryfive, kielce pińczów, bip rusinów, anr przemyśl, arimr gov pl wnioski, geoportal międzyrzecz, zawiadomienie o likwidacji działalności gospodarczej wzór, nowakowskiego, ujeździe, art nieruchomości, arirmr, katarzyna krępuła, krzysztof skowroński anna tyczyńska…