00021-6526-DPT00020/18 Samorząd Województwa Łódzkiego

By | 15 listopada 2014

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Łódzkiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty związane z funkcjonowaniem Wydziału PO RYBY poniesione za okres styczeń 2016r. – kwiecień 2018r..

Skrócony opis operacji: Zakres operacji obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji Programu Operacyjnego. zakupem usług. zakupem materiałów promocyjnych – informujących i propagujących Program Operacyjny. podróżami służbowymi krajowymi oraz szkoleniami pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 139786.01.

Kwota Wkładu EFMR: 104839.5.

Kod Pocztowy: 90-051.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00021-6526-DPT00020/18.


Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej spełniającej funkcje edukacyjne. promujące obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej w celu promocji zasobów obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup przenośnej infrastruktury turystycznej spełniającej funkcje edukacyjne. promujące obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89219.

Kwota Wkładu EFMR: 63747.45.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1210095/18.dni ziemi ostrzeszowskiej 2018, tusze kraków, arimr.gov, indywidualna karta czasu pracy pracownika pdf, agencje fotograficzne, zst jastrowie, zadanie specjalne 2005, urząd goleniów, urząd wyrzysk, nazwisko panienskie, druki do paszportu, zagroda dla bydła, ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie arimr wzór, brodnica jezioro, cebula wielopiętrowa…