00022-6521.3.1-OR1400006/17/18 Gospodarstwo Rybackie w Giżycku spółka z ograniczona odpowiedzialnością

By | 14 listopada 2017

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Giżycku spółka z ograniczona odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup hydrauliczno-teleskopowego wózka do transportu sprzętu wodnego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej (działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego).

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 276907.96.

Kwota Wkładu EFMR: 103840.48.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00022-6521.3.1-OR1400006/17/18.


POL023300541 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541.

Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-19.

Skrócony opis operacji: Zakup sieci stawnych do połowu:- dorszy.- storni.- torbuta.- śledzi.- okoni.- sandaczy.- worki na sieci stawne..

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60700.

Kwota Wkładu EFMR: 36420.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6520.2-OR1600031/18/19.


POL011801205 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witkowski Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801205.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni statku rybackiego ŚWI-27..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46500.

Kwota Wkładu EFMR: 23250.

Kod Pocztowy: 72-603.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00644-6520.10-OR1600209/18.klasyfikacja substancji chemicznych, sączek węchowy, licytacje białystok, namiary gps, opisówka, czarniejewo, idom wrocław, podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, nie należy używać, piłaki wielkie, www arr gov pl, zespół szkół i przedszkola w miłoradzu, umig narol, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu orzekającego, rozmiar ziemi, kreatywna księgowość praca magisterska, arimr myślenice, bip ops…