00022-6523.2-SW0130002/18 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

By | 28 lipca 2014

Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kontynuacja działań angażujących partnerów LGD. wsparcie promocji i organizacji Dni Karpia w Dolinie Baryczy – edycja 2018..

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską..

Cel operacji: Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56000.

Kwota Wkładu EFMR: 38250.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0130002/18.


Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez modernizację i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez modernizację i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 261486.61.

Kwota Wkładu EFMR: 111131.55.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0210055/17/18.


Stworzenie nowych miejsc pracy (2sztuki/3EPC) na obszarze rybackim i akwakultury poprzez doposażenie w samochód dostawczy 9-osobowy. przyczepę z plandeką oraz dwa odkurzacze mobilne z zestawami ssawek. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stachowiak-Churawska Izabela.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiebiorstwa Usługowego „EURO-BŁYSK” Izabela Stachowiak-Churawska w Świnoujściu poprzez doposażenie firmy w samochód dostawczy 9-osobowy. przyczepę z plandeką oraz dwa odkurzacze mobilne z zestawami ssawek..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności gospodarczej w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe zycie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Stworzenie nowych miejsc pracy (2sztuki/3EPC) na obszarze rybackim i akwakultury poprzez doposażenie w samochód dostawczy 9-osobowy. przyczepę z plandeką oraz dwa odkurzacze mobilne z zestawami ssawek..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 108760.

Kwota Wkładu EFMR: 32356.1.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1610040/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności gminy Połczyn-Zdrój w oczach kuracjuszy. turystów i mieszkańców. poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej poprzez wyremontowanie amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz poszeżenie oferty spędzania czasu wolnego na 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Połczyn-Zdrój .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku Zdrojowym..

Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest remont obiektu amfiteatru położonego w połczyńskim parku zdrojowym. zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej. działka ewidencyjna nr 61/1..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności gminy Połczyn-Zdrój w oczach kuracjuszy. turystów i mieszkańców. poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej poprzez wyremontowanie amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz poszeżenie oferty spędzania czasu wolnego na .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352937.77.

Kwota Wkładu EFMR: 254997.45.

Kod Pocztowy: 78-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1610004/17.


podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez zmodernizowanie gospodarstwa rybackiego oraz utrzymanie miejsca pracy. utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb..

Skrócony opis operacji: Budowa żelbetonowego koryta kwaterowego wraz z niezależnym systemem zasilania wodą. przebudowa i adaptacja czterech stawków produkcyjnych. przebudowa i adaptacja istniejącego budynku gospodarczego oraz zakup sadzów sieciowych.

Cel operacji: podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez zmodernizowanie gospodarstwa rybackiego oraz utrzymanie miejsca pracy. utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej na terenie obiektu stawowego wraz z zapleczem magazynowania ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 280842.43.

Kwota Wkładu EFMR: 118150.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0410001/17/18.arimr oswiadczenie potwierdzajace brak zmian 2020, obrzeza betonowe, mur oporowy cena robocizny, jak obliczyć dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego, prośba o zmianę stanowiska pracy, pszenica konsumpcyjna parametry, szkielet dachu dwuspadowego, słuchowiska dla dzieci mp3 download, arimr rzeszów praca, biogazowni, wniosek o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego w innej szkole, jaworowska katarzyna, owoce i warzywa w szkole sprawozdanie, budzet 2018, kgw arimr, drzewce…