00022-6523.2-SW0910030/17/18 Gmina Janów Lubelski

By | 17 lipca 2019

Podniesienie turystycznej i gospodarczej konkurencyjności regionu Janowa Lubelskiego oraz szerzenie zachowań proekologicznych poprzez zwiększenie dostępności oferty ekologiczno-edukacyjno-rozrywkowej na terenie gminy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Janów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa Parku Kreatywnego – Zoom Natury.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie turystycznej i gospodarczej konkurencyjności regionu Janowa Lubelskiego oraz szerzenie zachowań proekologicznych poprzez zwiększenie dostępności oferty ekologiczno-edukacyjno-rozrywkowej na terenie gminy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282080.82.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 23-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0910030/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Radziądz II..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1535681.65.

Kwota Wkładu EFMR: 1151761.23.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00034-6521.5-OR0100006/18.deski na pomost, arimr lubartów, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa suwałki, wydział komunikacji łańcut rejestracja, www arimr gov pl wnioski, irz.arimr.gov.pl, wartość opałowa oleju opałowego, skrot wz, oferia jak usunąć konto, bom krzyżówka, gmina brzeźnica lubuskie, powiaty małopolskie, komisarz wyborczy tarnobrzeg, pikietaż drogi, pałace i dwory na sprzedaż…