00022-6526-DPT00035/18 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

By | 24 marca 2015

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty organizacji studiów podyplomowych na kierunku „Rybactwo” oraz związane z tym koszty noclegów i delegacji przedstawicieli Instytucji Zarządzającej. pracowników wspierających IZ oraz koszy zakwaterowania wykładowców. obejmujące okres od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r..

Skrócony opis operacji: Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu poprzez refundację kosztów nauki na studiach podyplomowych na kierunku rybactwo..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 103387.52.

Kwota Wkładu EFMR: 77540.64.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00022-6526-DPT00035/18.


Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU IKRA – Maciej Bolesławski. Krzysztof Bolesławski – Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa IKRA.

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy wprowadzenia do zakładu nowych procesów produkcyjnych.

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1052523.9.

Kwota Wkładu EFMR: 394696.46.

Kod Pocztowy: 24-170.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0300002/18/19.


Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa budynku biurowego dla spotęgowania wielkości obrotów firmy i rozwoju łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170856.06.

Kwota Wkładu EFMR: 72499.9.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00246-6523.2-SW1610327/19.


efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018.

Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ARiMR w latach 2016-2018.

Cel operacji: efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15134500.59.

Kwota Wkładu EFMR: 11350875.44.

Kod Pocztowy: 02-822.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6526-MGMiŻŚ00003/18.


Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środka transportu niezbędnego do rozwoju działalności logistycznej..

Skrócony opis operacji: Zakup naczepy furgon izotermiczny oraz zakup ciągnika siodłowego..

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 621370.54.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW1110064/17/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radzymin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na użytek publiczny poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjnego w postaci placu zabaw oraz boisk w miejscowości Słupno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385091.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW0710014/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG.

Skrócony opis operacji: zakup linii do gotowania. pakowania ryb i owoców morza. zakup urządzeń do inkrustacji. zakup głowicy odkostniającej. zakup aplikatora. maszyny pakującej SEALPACK. zakup krajalnicy.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5377199.48.

Kwota Wkładu EFMR: 2016449.8.

Kod Pocztowy: 43-392.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1200004/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na czarterowaniu jachtu na Zalewie Wiślanym. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres trzech lat od otrzymania płatności końcowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sydor/Format84 Sydor Michał Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup jachtu półślizgowego celem rozwoju działalności turystycznej na Zalewie Wiślanym..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na czarterowaniu jachtu na Zalewie Wiślanym. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres trzech lat od otrzymania płatności końcowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 210899.46.

Kwota Wkładu EFMR: 87839.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1410027/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania przemysłu rybnego i obrotu tymi produktami 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MARCINKOWSKA-HRYCKIEWICZ GRAŻYNA.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup specjalistycznych środków transportu oraz urządzeń związanych z produkcją do Zakładu Przetwórstwa Ryb „Mieszko”.

Skrócony opis operacji: innowacyjny system dezynfekcji ryb. środki transportu. komora chłodnicza. modernizacja magazynu chłodni surowca.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania przemysłu rybnego i obrotu tymi produktami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 814492.

Kwota Wkładu EFMR: 305434.5.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00011-6524.4-OR1600013/17/18.łęczycki, eplus pl, szczecin urząd wojewódzki, dany jest ciąg an gdzie an=5+9+13, gostynin województwo, grądy-woniecko, zespół szkół nr 6 specjalnych w stalowej woli, gmina wolbórz wywóz śmieci, wójt gminy przeworsk, grom challenge 2019, ewa skowrońska, staniew, www arimr gov pl wnioski, bp regon, pn-70/b-10100, hodowla karpia…