00023-6521.3.1-OR1400039/17/19 Ossowska Barbara

By | 2 grudnia 2016

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ossowska Barbara.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa i modernizacja stawów narybkowo-karpiowych polegający na odbudowie grobli stawowych i wyprofilowaniu dna.

Skrócony opis operacji: wzrost produkcji.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 890728.5.

Kwota Wkładu EFMR: 332418.05.

Kod Pocztowy: 13-206.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00023-6521.3.1-OR1400039/17/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niemiec Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4790.85.

Kwota Wkładu EFMR: 3593.13.

Kod Pocztowy: 43-251.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00044-6521.5-OR1200080/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łempio Józef.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń oraz środka transportu w celu poprawy jakości produkcji. skrócenia procesu produkcji oraz wzrostu wartości dodanej pstrąga hodowlanego w obiektach hodowli w Rybkach i w Skrzeszewie.

Skrócony opis operacji: Zakup urządzeń w celu poprawy jakości produkcji. skrócenia procesu produkcji oraz wzrostu wartości dodanej pstrąga hodowanego w obiekcie hodowili w Skrzeszewie.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 436380.84.

Kwota Wkładu EFMR: 163642.81.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.3.1-OR1100003/17/18.wpłyneła, halala, +34 kraj, samorzad wojewodztwa, rudnickiego 1, wstępny czy zstępny, agencja restrukturyzacji modernizacji rolnictwa, roślina oleista i pastewna, rozbiórki domów cennik, sp 1 łańcut, zgłoszenie świń do rejestru, mienie ruchome, ug dorohusk, jarosławiec liczba mieszkańców, akcje ksc cena 2018, 32 494 95 51…