00023-6523.2-SW0310049/17/18 Gmina Ostrów Lubelski

By | 21 września 2019

Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze LGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze LGR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 174559.05.

Kwota Wkładu EFMR: 122587.

Kod Pocztowy: 21-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0310049/17/18.


Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt..

Skrócony opis operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt..

Cel operacji: Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 138742.8.

Kwota Wkładu EFMR: 52028.55.

Kod Pocztowy: 08-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.3.1-OR0700010/17/18.


Celem operacji jest udostępnienie społeczności nowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Piecniku poprzez budowę boiska w latach 2019 – 2020. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Mirosławiec .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej – boisko w Piecniku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest udostępnienie społeczności nowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Piecniku poprzez budowę boiska w latach 2019 – 2020..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 457702.81.

Kwota Wkładu EFMR: 94153.65.

Kod Pocztowy: 78-650.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00163-6523.2-SW1610244/18.arimr jasło, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, osp gać, transbud olecko, at jaki to kraj, praca duszniki wlkp, siemyśl mapa, handel zagraniczny pdf, udzielenie zamówienia publicznego, kabel rj45 schemat, anr poznań przetargi 2017, btsearch pl, pkd 43.99, halin, plan instalacji elektrycznej, oznaczenia materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, wniosek suszowy 2020, wyjście wielkiej brytanii z unii europejskiej, bądków, klasyfikacja substancji chemicznych, 3 kawki, wyrobienie paszportu czas, faktura za naprawę samochodu wzór, dowy…