00023-6526-DPT00011/19 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

By | 16 września 2018

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Refundacja umów zleceń. umów o dzieło oraz umów na wykonanie usług. zawartych z osobami fizycznymi. instytucjami prawnymi i firmami w latach 2016-2019..

Skrócony opis operacji: Umowy zlecenia. umowy o dzieło oraz umowy na wykonanie usług zawartych z osobami fizycznymi oraz instytucjami i firmami..

Cel operacji: Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 563678.05.

Kwota Wkładu EFMR: 422758.53.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00023-6526-DPT00011/19.


Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU IKRA – Maciej Bolesławski. Krzysztof Bolesławski – Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa IKRA.

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy wprowadzenia do zakładu nowych procesów produkcyjnych.

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1052523.9.

Kwota Wkładu EFMR: 394696.46.

Kod Pocztowy: 24-170.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0300002/18/19.


Celem operacji jest rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług transportowych zestawem roboczym pick-up z hakiem i przyczepą lawetą i zatrudnienie pracownika 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sunrice Roman Nowicki Roman.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup małego zestawu transportowego: samochodu typu pick-up z hakiem i przyczepką lawetą.

Skrócony opis operacji: Zakup auta typu pick-up marki Ford Ranger . przyczepy lawety do przewozu pojazdów.

Cel operacji: Celem operacji jest rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług transportowych zestawem roboczym pick-up z hakiem i przyczepą lawetą i zatrudnienie pracownika.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 126700.

Kwota Wkładu EFMR: 84002.1.

Kod Pocztowy: 72-605.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00259-6523.2-SW1610317/18/19.nadzór budowlany poznań zielona, ewelina bachera, czarnostów, wybory frekfencja, odpis na zfśs na 2017 rok, gmina miejska kłodzko, skowronno dolne, wiatrowiec, paszport wniosek pdf, ile zboża z hektara, stasin lublin, anna kamyk, krajowy rejestr odmian, podbudowa pod płyty ażurowe…