00024-6523.2-SW1110053/17/18 Gmina Miasta Krynica Morska

By | 5 stycznia 2015

Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Krynica Morska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: budowa centrum rekreacyjnego.

Cel operacji: Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4434779.17.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1110053/17/18.


Podniesienie atrakcyjności turystycznej i stworzenie przestrzeni do integracji społeczności lokalnych poprzez rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Margonin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i stworzenie przestrzeni do integracji społeczności lokalnych poprzez rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie wodną o ślizgu pontonowym oraz zjeżdżalnię wodną turbo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1029942.29.

Kwota Wkładu EFMR: 254930.3.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW1510018/17/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR „Morenka” poprzez budowę nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Gostycyn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gostycyn .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji. sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR „Morenka” poprzez budowę nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Gostycyn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 372100.99.

Kwota Wkładu EFMR: 233750.

Kod Pocztowy: 89-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00140-6523.2-SW1110275/18.urząd gminy brzeg dolny, starostwo powiatowe w parczewie, hodowane w michałowie, tablica łomża, dom seniora czyżyk, ijhars rolnictwo ekologiczne, zwóz, bogucin mały, tuchola gmina, płycizna rzeczna krzyżówka, starostwo powiatowe złotów, bip wijewo, www arimr, biuro nieruchomości wołomin, sp nr 4 zgierz, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2020, sprawozdanie z planu wychowawczego, info obrzycko, gmina strzelce, rzeszów targowisko…