00024-6523.2-SW1310017/18 Gmina Włoszczowa

By | 25 lipca 2014

Rozwój rekreacji i turystyki wędkarskiej poprzez utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybackich i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Włoszczowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój rekreacji i turystyki wędkarskiej poprzez utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybackich i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 460635.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1310017/18.


Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Jeden nowopowstały zodernizowany obiekt 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Hel .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu.

Skrócony opis operacji: prace budowlane w zakresie remontu bulwaru nadmorskiego w Helu zakup terminalu informacyjnego.

Cel operacji: Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Jeden nowopowstały zodernizowany obiekt.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478127.64.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1110090/17/18.


Poprawa atrkcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru RLGD PB poprzez odtworzenie w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie ścieżki rekreacyjnej umożliwiającej dostęp turystyki wodnejj do rzeki Pokrzywnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzebielino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki pokrzywa (Ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem).

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa atrkcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru RLGD PB poprzez odtworzenie w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie ścieżki rekreacyjnej umożliwiającej dostęp turystyki wodnejj do rzeki Pokrzywnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282594.11.

Kwota Wkładu EFMR: 180153.25.

Kod Pocztowy: 77-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00162-6523.2-SW1110331/18.


Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę i rozbudowę chodnika wzdłuż ulicy Ogroowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej działka 1048 i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę i rozbudowę chodnika wzdłuż ulicy Ogroowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187944.

Kwota Wkładu EFMR: 33994.9.

Kod Pocztowy: 84-351.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1110072/17/18.


Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415922.68.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00118-6523.2-SW1110153/17/18.


Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Postomino poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Pałówko. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Postomino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Gminie Postomino poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Pałówko..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 724352.47.

Kwota Wkładu EFMR: 254099.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1610022/17/18.


Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 1309G 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa pasa drogowego działka 24/3 obr. Garczegorze. droga powiatowa nr 1309G. polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego o długości 903.39 mb.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 1309G.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 419780.85.

Kwota Wkładu EFMR: 133838.45.

Kod Pocztowy: 84-351.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW1110076/17/18.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania dotyczącego dziennika połowowego (Systemu E-logbook) oraz przeszkolenia administratora i użytkowników zamawiającego w tym zakresie.

Skrócony opis operacji: rozbudowa funkcjonalności oprogramowania Systemu E-logbook w CMR w Gdyni.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160000.

Kwota Wkładu EFMR: 144000.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00013-6522.1.1-OR0700008/18.


Poprawa atrkcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru RLGD PB poprzez odtworzenie w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie ścieżki rekreacyjnej umożliwiającej dostęp turystyki wodnejj do rzeki Pokrzywnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzebielino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki pokrzywa (Ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem).

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa atrkcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru RLGD PB poprzez odtworzenie w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie ścieżki rekreacyjnej umożliwiającej dostęp turystyki wodnejj do rzeki Pokrzywnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282594.11.

Kwota Wkładu EFMR: 180153.25.

Kod Pocztowy: 77-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00162-6523.2-SW1110331/18.stawy debina, energetyka chodzież, praca nieruchomosci, co to jest rozpiętość konstrukcji, cokoliki z płytek, upoważnienie na poczte wzór, plan zagospodarowania przestrzennego legnica, nr aktu zgonu, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa koszalin, wkm 14,5, dożynki włoszczowa 2018, krosno białobrzegi, europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich europa inwestująca w obszary wiejskie, powiat bytom, umowa użyczenia mieszkania pdf, prawo do pierwszeństwa w nabyciu, rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej…