00025-6526-DPT00012/19 Samorząd Województwa Opolskiego

By | 29 sierpnia 2017

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w 2019 r..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia pracowników za 2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 638257.75.

Kwota Wkładu EFMR: 478693.31.

Kod Pocztowy: 45-082.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00025-6526-DPT00012/19.


koszty biezące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty biezące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżąćego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: koszty biezące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167961.59.

Kwota Wkładu EFMR: 135628.55.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.4-SW1110017/17/18.


Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23814.01.

Kwota Wkładu EFMR: 19229.55.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1210002/17/18.kościół w grzymałkowie, foto jabłonowo, pleśnica, udostępniane, rmir, studium szczecinek, arimr lomza, wypadek w cudzynowicach, e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020, krakow gmina, bydło montbeliarde, wielichowo, praktyki rolnicze, przyklejanie płyt gk do ściany, zioła ojca sroki nr 3…