00026-6521.3.1-OR1600016/19 AQUA FARM Sp.zo.o.

By | 2 kwietnia 2015

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez modernizację istniejącej bazy hodowlanej mająca wpływ na zdrowie i dobrostan ryb oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AQUA FARM Sp.zo.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga „Karasina”.

Skrócony opis operacji: Rurowy system transportu ryb. agregat prądotwórczy. pompa recyrkulacyjna z podnoszeniem wody..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez modernizację istniejącej bazy hodowlanej mająca wpływ na zdrowie i dobrostan ryb oraz bezpieczeństwo i higienę pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 398928.51.

Kwota Wkładu EFMR: 147888.98.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.3.1-OR1600016/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii.

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW oraz zakup dwóch nowych pomp wody brudnej zasilanych prądem wytworzonym z instalacji fotowoltaicznej..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 273937.4.

Kwota Wkładu EFMR: 102726.52.

Kod Pocztowy: 14-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00031-6521.3.2-OR0200003/18/19.


POL022900411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Sławomir.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900411.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46500.

Kwota Wkładu EFMR: 23250.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00830-6520.10-OR1600451/18/19.jerzy chróścikowski, program rolnicy, nieruchomości strzegom, ogłoszenia radymno, droga dwukierunkowa szerokość, symbol państwa, schemat budowy zadaszenia, gmina miejska kłodzko, felicita tekst fonetycznie, morag, pogotowie górskie, burszowie, 18 200 wysokie mazowieckie, urząd miasta wodzisław, katarzyna walaszek-chorążyczewska, kody cn 2018 wyszukiwarka, grupa r, oblicz według wzoru zad 10 str 104, opató, generator wnioskow, brodnicki…