00026-6521.5-OR0400040/18 Margan Janusz

By | 22 kwietnia 2012

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Margan Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Operacja polega na świadczeniu usług środowiskowych na obiekcie Marzenin.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 49232.8.

Kwota Wkładu EFMR: 36924.6.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR0400040/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeziorowo-Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Jeziorowo Stawowym Gospodarstwie Rybackim Sp. z o.o. Lutom 64 64-410 Sieraków.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Jeziorowo Stawowym Gospodarstwie Rybackim Sp. z o.o. Lutom 64 64-410 Sieraków.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 210291.05.

Kwota Wkładu EFMR: 157718.28.

Kod Pocztowy: 64-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00074-6521.5-OR1500023/18.okręgi wyborcze do sejmu 2019 mapa, uraz wrocław, pkd jak sprawdzić, ile ziemi można kupić, dopuszczalna grubość kleju pod płytki, komenda policji w bełchatowie aktualności, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, struktura organizacyjna arimr, bank białośliwie, kowr wzory dokumentów, paszport potrzebne dokumenty, wniosek o udzielenie pomocy de minimis, agencja rozwoju rolnictwa, zapisz do jakich warunków panujących w środowisku lądowym są przystosowane opisane organizmy, sp zoz pajęczno, www.zbiory.net, prow_arimr…