00026-6521.5-OR1300034/18 Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 19 października 2020

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych w Gospodarstwie Rybackim Górki Sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów o charakterze magazynowym oraz zakup sprzętu i wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na modernizacji Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o. i zakupie sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. a także poprawy dobrostanu zwierząt. W zakres projektu wejdą prace infrastrukturalne. polegające na modernizacji dwóch budynków magazynowych. a także zakup sprzętu i wyposażenia. który posłuży podniesieniu jakości funkcjonowania gospodarstwa i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 812024.2.

Kwota Wkładu EFMR: 304509.07.

Kod Pocztowy: 28-160.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR1300034/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultur 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bockenhaimer Włodzimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup niezbędnego sprzętu dla Gospodarstwa Rybackiego Leszczyny.

Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu i tlenomierza..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultur.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267473.04.

Kwota Wkładu EFMR: 100302.03.

Kod Pocztowy: 22-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00008-6521.3.1-OR0300009/17/18.stawka większa niż życie pełna obsada, eori rejestracja, krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa, gospodarka folwarczna, gorno, www arimr gov pl wnioski, krzemlin, formacje obrony cywilnej, stary rzeszów, urząd gminy miłki, wywóz śmieci 2020, julita derewenda, na wspólnej 2716, areszt śledczy smutna, aktualnosci rolnicze, orsztyn, projekt rozbiórki stodoły ile kosztuje…