00026-6523.2-SW0310059/17/18 Gmina Opole Lubelskie

By | 7 marca 2014

Popularyzacja wieloletniego dziedzictwa rybackiego poprez remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem na potrzeby popularyzacji dziedzictwa rybackiego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Popularyzacja wieloletniego dziedzictwa rybackiego poprez remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdowie wraz z wyposażeniem..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 736677.76.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0310059/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piechocki Wiktor.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim Nowy Młyn.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim Nowy Młyn.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160474.

Kwota Wkładu EFMR: 120355.5.

Kod Pocztowy: 64-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00051-6521.5-OR1500005/18.


Utworzenie ściezki rowerowej o długości 134.92m miejsca rekracji i wypoczynku w liczbie 1 sztuka. łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno – Pobłocie Małe umożliwiającej wyjazd i przejazd rowerzystów z kierunku Dargocice i w drugim kie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gościno poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno – Pobłocie Małe tj. miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Utworzenie ściezki rowerowej o długości 134.92m miejsca rekracji i wypoczynku w liczbie 1 sztuka. łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice i Gościno – Pobłocie Małe umożliwiającej wyjazd i przejazd rowerzystów z kierunku Dargocice i w drugim kie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 118622.82.

Kwota Wkładu EFMR: 40810.2.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00113-6523.2-SW1610164/18.komitety wyborcze do sejmu 2019, www.zaniemysl.pl, ohz osieciny, żuraw nad ognisko, sp2 łańcut, drewno okrągłe na stemple budowlane cena, piramida żywieniowa dla dzieci, ug sońsk, rozporzadzenia ue, święcickiego 6, pracuj bialystok, ogłoszenia podlaskie, ceny ziemi rolnej, kowr nip, legnica powierzchnia, podłogi sportowe na legarach, urząd pracy żnin oferty pracy, fundamenty prefabrykowane pod słupy, przetargi warmińsko-mazurskie, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 2019 warszawa, 663423096, lublin ostrów lubelski, urząd gminy ceranów…