00026-6523.2-SW0500023/17/18 Wujec Tomasz

By | 19 sierpnia 2015

Rozszerzenie działalności gospodarczej o usługi gastronomiczne poprzez remont lokalu gastronomicznego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku kelner/barista. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wujec Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych poprzez adaptację budynku restauracji i jej wyposażenie..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozszerzenie działalności gospodarczej o usługi gastronomiczne poprzez remont lokalu gastronomicznego oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku kelner/barista..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 227251.07.

Kwota Wkładu EFMR: 96581.24.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0500023/17/18.


Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warcholak „KAJA” Bogusław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa 10 budynków w zabudowie pensjonatowej w miejscowości Mrzeżyno. Gmina Trzebiatów.

Skrócony opis operacji: Budowa 10 budynków turystycznych..

Cel operacji: Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 749888.69.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 72-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1610093/17/18.


Stworzenie nowego obiektu infrastruktury poprzez wybudowanie wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE HIPPICUS .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie nowego obiektu infrastruktury poprzez wybudowanie wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352126.02.

Kwota Wkładu EFMR: 254410.95.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00227-6523.2-SW1610375/19.


Budowa magazynu mroźniczego oraz zatrudnienie jednego pracownika na umowe o prace. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sylwester Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa magazynu mroźniczeho dla rozwoju łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Budowa magazynu mroźniczego i zatrudnienie jednego pracownika na umowę o prace na cały etat.

Cel operacji: Budowa magazynu mroźniczego oraz zatrudnienie jednego pracownika na umowe o prace..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 675460.06.

Kwota Wkładu EFMR: 252621.7.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1610121/18.


Budowa nowoczesnego. komfortowego obiektu turystycznego „Róża Wiatrów” przeznaczonego pod wynajem krótkotrwały nawiązującego swym charakterem do tradycji rybackich wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy w liczbie co najmniej 1.125 nowego średniorocznego m 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sławicz Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowoczesne nadmorskie Apartamenty „Róża Wiatrów.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Budowa nowoczesnego. komfortowego obiektu turystycznego „Róża Wiatrów” przeznaczonego pod wynajem krótkotrwały nawiązującego swym charakterem do tradycji rybackich wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy w liczbie co najmniej 1.125 nowego średniorocznego m.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 675555.51.

Kwota Wkładu EFMR: 127499.15.

Kod Pocztowy: 72-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00190-6523.2-SW1610271/18/19.ceny działek budowlanych 2018 na wsi, plan sytuacyjny działki, tereny zabudowy zagrodowej, pluty, ceny ziemi rolnej 2019, głos choszczeński, wybory samorządowe 2018 gdańsk kandydaci, osieczna szkoła, garbiak, wnioski o dopłaty, byk limousine, lubliniec informacje, włoście, agencja nieruchomości rolnych przetargi, szkoła grabiny, st zerko, stropodach warstwy grubości…

https://analizawody.pl/glowna/92-siarczany.html