00026-6523.2-SW0710032/17/18 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

By | 23 czerwca 2012

Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru. w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jabłonna.

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru. w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 305460.

Kwota Wkładu EFMR: 136000.

Kod Pocztowy: 05-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0710032/17/18.


Budowa jednego ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo na działce 324. Planowany czas wykonania projektu rok 2019. Trwałość projektu min. 7 lat 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemyśl .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Budowa jednego ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo na działce 324. Planowany czas wykonania projektu rok 2019. Trwałość projektu min. 7 lat.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 113983.99.

Kwota Wkładu EFMR: 82353.1.

Kod Pocztowy: 78-123.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00078-6523.2-SW1610166/18.


Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez przebudowę Gminnego Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zgierz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa Gminnego Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez przebudowę Gminnego Centrum Kultury. Sportu. Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 546718.47.

Kwota Wkładu EFMR: 232355.15.

Kod Pocztowy: 95-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW0510001/18.kosztorys ślepy, tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu rozporządzenie 2017, forum trzody chlewnej ceny, woliński park narodowy symbol, łazienka dla niepełnosprawnych rzut, agencja rynku rolnego poznań, budowa serca ryby, skup złomu baniocha, portal rolniczy praca, statki rybackie, materiał niebezpieczny, oddział 2010, dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy, agencja 64, dz.u.nr 54 poz.310, karol linetty sylwia linetty…