00026-6523.2-SW1210033/17/18 Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice

By | 6 stycznia 2012

Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców społeczności lokalnych. a także promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. poprzez organizację konkursu wiedzy o rybactwie w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Organizacja konkursu wiedzy o rybactwie w ramach jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców społeczności lokalnych. a także promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. poprzez organizację konkursu wiedzy o rybactwie w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46025.05.

Kwota Wkładu EFMR: 33252.85.

Kod Pocztowy: 43-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW1210033/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 182363.58.

Kwota Wkładu EFMR: 136772.68.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.5-OR0400050/18.


Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w trzech miejscowościach Gminy Secemin. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Secemin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w trzech miejscowościach Gminy Secemin..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 101334.98.

Kwota Wkładu EFMR: 64600.85.

Kod Pocztowy: 29-145.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1310007/18.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze LGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze LGR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 174559.05.

Kwota Wkładu EFMR: 122587.

Kod Pocztowy: 21-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0310049/17/18.


Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 18.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez CGFP RYBY Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229792.68.

Kwota Wkładu EFMR: 95708.3.

Kod Pocztowy: 89-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0210022/17/.praca łódzkie, przecław podkarpackie, www.arimr.gov.pl e wniosek, śrem kamera, bukowiec pomorski, agencja nieruchomości rolnych wrocław, wylanie posadzki koszt robocizny, rejestracja zwierząt arimr, linia na mapie krzyżówka, zwirzeta, logo w kontrze, art. 23 ustawy o vat, województwo małopolskie powierzchnia…