00026-6523.2-SW1310036/18 POWIAT KONECKI

By | 11 marca 2015

Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo mieszkańców powiatu w imprezie ..Święto hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: POWIAT KONECKI .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Święto hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo mieszkańców powiatu w imprezie ..Święto hodowców ryb i wędkarzy – Konecka Ryba”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92696.5.

Kwota Wkładu EFMR: 66973.2.

Kod Pocztowy: 26-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW1310036/18.


Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę hali gospodarczo magazynowej i instalacji fotowoltaicznej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Panda J. i M. Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa hali gospodarczo-magazynowej i instalacji fotowoltaicznej”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę hali gospodarczo magazynowej i instalacji fotowoltaicznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 609835.13.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00058-6523.2-SW0310090/19.


Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405548.65.

Kwota Wkładu EFMR: 208414.9.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1210054/18.


Ochrona obszarów nadzatokowych oraz parku im. Felikcja Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Pucku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku.

Skrócony opis operacji: 4.03.2004.

Cel operacji: Ochrona obszarów nadzatokowych oraz parku im. Felikcja Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 353894.67.

Kwota Wkładu EFMR: 225607.85.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1110086/17/18.


Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej w ramach PZW Okręgu w Rzeszowie w zestaw do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194522.36.

Kwota Wkładu EFMR: 140327.35.

Kod Pocztowy: 35-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0910010/17/18.e-wniosek plus arimr, 01.09, lubań miasto, efa 2019, arimr łódz, warter tarnówka, centralne biuro adresowe warszawa, energa bartoszyce, restauracja biskupin, go to brand 2020, boczne pomieszczenie w parlamencie, wystąpił błąd podczas aktualizacji pliki z zawartością są zablokowane, pierogi carskie, 39 304 czermin, wagraf b4, wiejkowo, klasyfikacja gatunków, drewbud jaworzno, warmińsko mazurski ośrodek doradztwa rolniczego, atlas stopter…