00026-6523.4-SW1110029/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

By | 15 lipca 2022

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu komunikacji na 2020 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu komunikacji na 2020 r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 183495.26.

Kwota Wkładu EFMR: 148171.15.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.4-SW1110029/19.


Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 134172.94.

Kwota Wkładu EFMR: 97750.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.4-SW0910010/19.


rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PUH DANMIR S.C. Danuta i Mirosław Jędrych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup samochodu specjalistycznego z izotermą i agregatem chłodniczym.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: rozój dziłaności poza rybackiej armatora statku WŁA-307 poprzez rozszerzenie usług w oparciu o sprzedaż bezpośrednią złowionych ryb wraz z dowozem nowoczesnym specjhalistycznym środkiem transportu i utworzeniem jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 189300.

Kwota Wkładu EFMR: 70465.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00090-6523.2-SW1110120/17/18.


Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju przez społeczność 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmu współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania LSR.

Cel operacji: Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju przez społeczność.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47000.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.1-SW0910001/16.ug białaczów, amnis energia, 730034845, gospodarstwa rolne swietokrzyskie, średnie ceny gruntów rolnych, majówka olsztyn 2018, arimr nysa, kanczuganet, jawor 59 400, pkd.gov.pl, rybaki olsztyn, lubrza opolskie, wojska ochrony terytorialnej, polbruk tetka, wierzchlesie, weterynarz środa śląska, migdał małgorzata…