00026-6526-DPT00019/18 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

By | 4 sierpnia 2014

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup usług i produktów na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji Wnioskodawca poniósł :• koszt świadczenia stałej usługi prawnej• koszt świadczenia usługi sprzątania powierzchni biurowych• koszt zakupu środków czystości• koszt zakupu materiałów biurowych• koszt naprawy sprzętu biurowego• koszt zakupu usług pocztowych• koszt utrzymania samochodu służbowego• koszt utrzymania telefonów służbowych• koszt dostarczenia Internetu• koszt zakupu akcesoriów. sprzętu komputerowego i oprogramowania.• koszt zabezpieczenia telefonów służbowych.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140931.96.

Kwota Wkładu EFMR: 105698.97.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00026-6526-DPT00019/18.


Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych samochodów chłodni do przewozu ryb oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych..

Skrócony opis operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie. ulepszenie prowadzonego procesu produkcyjnego. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych oraz zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Operacja obejmuje zakup: kompaktowy sortownik wagowy do kontroli wydajności produkcji. samochód ciężarowy z zabudową chłodniczą i agregatem. ciągnik siodłowy z naczepą chłodniczą i agregatem. wózek widłowy oraz tunelową myjkę pojemników..

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1117080.

Kwota Wkładu EFMR: 418905.

Kod Pocztowy: 76-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.4-OR1600016/17/18.


Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Z wody na talerz – zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich – cz. I.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołóstawa i akwakultury.

Cel operacji: Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42024.74.

Kwota Wkładu EFMR: 33934.97.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1100002/18/19.


Stworzenie przestrzeni ekspozycyjnej (sali) na potrzeby prezentacji przez Muzeum w Darłowie (Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie) zbiorów marynistycznych: turystom i mieszkańcom Darłowa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zamek Książąt Pomorskich-Muzeum w Darłowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ekspozycja morska i rybacka na Zamku w Darłowie – odbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Stworzenie przestrzeni ekspozycyjnej (sali) na potrzeby prezentacji przez Muzeum w Darłowie (Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie) zbiorów marynistycznych: turystom i mieszkańcom Darłowa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 605306.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00203-6523.2-SW1610255/18/19.szukai, sp mietków, joanna maria duraj, www osiek pl, bezpiecznie na wsi nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz, intewencja, polegające, milicz gmina, odloty wyszkow, mikołowski, ścinawka, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przemyśl, gmina bircza, wieska, kosz dożynkowy, kowr olsztyn kontakt, rozlewanie rsm w kukurydzy…