00026-6526-DPT00019/18 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

By | 3 lipca 2020

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”..

Skrócony opis operacji: Zapewnienie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego dla funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy dla pracowników realizujących zadania kwalifikowalne w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”. tj. przygotowanie pomieszczeń biurowych i ich utrzymanie oraz wszelkiej infrastruktury umożliwiającej wykonywanie w/w zadań..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 202130.33.

Kwota Wkładu EFMR: 151597.74.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00026-6526-DPT00019/18.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników wypłacone w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenia pracowników..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1372200.31.

Kwota Wkładu EFMR: 1029150.23.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00009-6526-DPT00006/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Sona Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Skrócony opis operacji: etap I linia pakująca. linia do konfekcjonowania muli. linia do depuracji mięczaków II etap linia do sushi. linia do sushi. instalacja chłodnicza III etap nowy system zarządzania . licencja.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5921044.4.

Kwota Wkładu EFMR: 2220391.64.

Kod Pocztowy: 42-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.4-OR1200002/17/18.asystent rodziny szkolenie bezpłatne, wnioski o dopłaty bezpośrednie, dachówka dwg, arimr włoszczowa, kuj pom, przetargi kowr, baza danych ooś, lipiany szczecin, 05-480, urząd miasta bodzentyn, dddddddddd, spadek terenu wzór, wodociągi szczytno, rokietnica poznan, małgorzata kruszewska, besko 112, eko delta opole, bszk kraśnik, arimr.gov…