00026-6526-DPT00019/18 techniczna z inicjatywy państw członkowskich 7.01.2021

By | 27 czerwca 2017

7.01.2021 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Numer Identyfikacyjny Statku: 7.01.2021.

Nazwa operacji: 00034-6526-DPT00022/18.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji Wnioskodawca poniósł :• koszt świadczenia stałej usługi prawnej• koszt świadczenia usługi sprzątania powierzchni biurowych• koszt zakupu środków czystości• koszt zakupu materiałów biurowych• koszt naprawy sprzętu biurowego• koszt zakupu usług pocztowych• koszt utrzymania samochodu służbowego• koszt utrzymania telefonów służbowych• koszt dostarczenia Internetu• koszt zakupu akcesoriów. sprzętu komputerowego i oprogramowania.• koszt zabezpieczenia telefonów służbowych.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140931.96.

Kwota Wkładu EFMR: 105698.97.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00026-6526-DPT00019/18.


Różnicowanie działalności o usługi związane z organizacją bankietów i konferencji. poprzez budowę świetlicy – sali bankietowo konferencyjnej. Zatrudnienie jednej osoby – kobiety powyżej 40 lat na pół etatu w sezonie letnim (3 miesiące w roku). przez 3 kol 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wierszel Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa świetlicy – sali konferencyjno-bankietowej w miejscowości Bobolin.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy. nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

Cel operacji: Różnicowanie działalności o usługi związane z organizacją bankietów i konferencji. poprzez budowę świetlicy – sali bankietowo konferencyjnej. Zatrudnienie jednej osoby – kobiety powyżej 40 lat na pół etatu w sezonie letnim (3 miesiące w roku). przez 3 kol.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160627.73.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00245-6523.2-SW1610324/19.


Celem operacji będzie: 1. Przeprowadzenie ćwiczeń ruchowych dla osób 50+. 2. Realizacja wykładów dla uczestników projektu i wszystkich chętnych mieszkańców gminy Kiszkowo. 3. Organizacja spotkania integracyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Kiszkowo razem aktywnie”..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem operacji będzie: 1. Przeprowadzenie ćwiczeń ruchowych dla osób 50+. 2. Realizacja wykładów dla uczestników projektu i wszystkich chętnych mieszkańców gminy Kiszkowo. 3. Organizacja spotkania integracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12394.85.

Kwota Wkładu EFMR: 8849.35.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1510083/18/19.


Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie miejsc noclegowych i wprowadzenie nowego produktu kulinarnego..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 571060.77.

Kwota Wkładu EFMR: 191165.

Kod Pocztowy: 16-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1010005/17/18.


Wsparcie przygotowawcze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Skrócony opis operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Cel operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 19811.

Kwota Wkładu EFMR: 16839.35.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.1-SW1600001/16.


Poprawa jakości produkcji oraz utrzymanie 2 miejsc pracy przez okres 3 lat poprzez zakup samochodów ciężarowych. maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi o propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprawa jakości produkcji oraz utrzymanie 2 miejsc pracy przez okres 3 lat poprzez zakup samochodów ciężarowych. maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 598974.8.

Kwota Wkładu EFMR: 249282.05.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1210018/17.krzysztof malczewski, poczta mrocza, inf podatkowa, zabieg agrotechniczny, emil haidar angelika jakubowska, dyrektor kowr, gmina wręczyca wielka, gzyms kordonowy, kody krajów ue, druk kp wypełniony, spółdzielnia rzemieślnicza ząbkowice śląskie, obces, zamurowani cda, sosw jastrowie…