00027-6521.3.1-OR1400048/17/19 Agrofarm Spółka Akcyjna

By | 27 grudnia 2011

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Agrofarm Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost produkcji ryb w Agrofarm poprzez rozwój intensywnej hodowli sandacza.

Skrócony opis operacji: Budowa stawu ziemnegoBudowa mnicha i zabezpieczenie grobli.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7707905.09.

Kwota Wkładu EFMR: 1500000.

Kod Pocztowy: 11-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00027-6521.3.1-OR1400048/17/19.


POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-5 I STP-54 przez 20 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58000.

Kwota Wkładu EFMR: 29000.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01096-6520.10-OR1600193/19.


POL022500299 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wróblewska Teresa.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500299.

Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na KOŁ-43.

Skrócony opis operacji: -Worki włoki denne T90-lina trałowa-włok denny-deski trałowe-włok denny-liny trałowe dynema 10 mm.

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 93682.25.

Kwota Wkładu EFMR: 35130.84.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6520.2-OR1600017/18/19.burska koza, mieszanki zbożowe, anr gorzów, nowe kujawsko pomorskie, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, owies wymagania, montaż parapetu wewnętrznego drewnianego, strefy 2000, tablica trzemeszno, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa opole, zakres działalności, arimmr, sp nr 1 kąty wrocławskie, udanin, kpl skrót, towarzyszących, ziemia rolna łódzkie…